Harminc navrhol 300 stavieb za 67 rokov

Michal Milan Harminc (1869 - 1964) je významný slovenský architekt, ktorý má na konte vyše 300 stavieb, z toho cca 100 kostolov rôznych konfesií. Napriek tomu ho verejnosť z histórie nepozná tak, ako Dušana Jurkoviča či Emila Belluša. Tento dlh voči talentovanému architektovi chce splatiť kniha #HARMINC od Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Jej vydanie podporila spoločnosť Ahrend Slovakia (predtým Techo Slovensko).  

V knihe sa dozvedáme sa, že Harminc prišiel do Budapešti ako 17-ročný. Nemal univerzitné ani technické vzdelanie, praxoval v ateliéroch významných architektov. Aj u slovenského architekta Jána Bobulu a v renomovanej architektonickej kancelárii Schickedanz&Herzog v Budapešti. Keď nazbieral skúsenosti, osamostatnil sa. V Budapešti bol v čase milénia obrovský stavebný boom, tak sa chopil príležitostí, ktoré sa mu núkali.  

Identifikovali sme 40 nájomných a vilových domov

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Fakulta architektúry STU

Historizmus obľuboval arkiere, oblúky, balustrády a vežičky

„Význam budapeštianskej etapy však nebol v doterajších v publikáciách primerane zhodnotený. Architekt začínal tvoriť v duchu historizmu, ktorý obľuboval arkiere, oblúkové okná, balustrády či vežičky. Podarilo sa nám z tohto obdobia identifikovať vyše 40 obytných nájomných domov, vilových stavieb a rodinných domov v Budapešti a jej okolí, niektoré z nich stáli blízko známej Andrássyho ulice. Asi 10 z nich ešte dodnes existuje."

Podľa pani profesorky opomínali Harminca aj preto, že ho maďarská umenoveda považovala za pansláva. V časoch maďarizácie, a aj po celý život, sa hlásil k slovenskej národnosti. Bol priateľom mnohých slovenských národovcov, politikov, či ľudí, ktorí sa pohybovali na výslní politickej spoločenskej a hospodárskej poprevratovej elity v mladom Československu. Bol tiež predsedom Slovenského spolku v Budapešti. Maďarskí kolegovia – historici architektúry, ho neskúmali, považovali ho skôr za súčasť slovenskej architektúry.

Práve vo vysokých politických a kultúrnych kruhoch získaval klientov. Zúčastňoval sa aj architektonických súťaží, v ktorých bol úspešný. Skúsenosti získaval z konfrontácie s elitnými uhorskými architektmi.

Harminc zamestnával známe mená

Vo svojich ateliéroch v Budapešti, Liptovskom Mikuláši a aj v Bratislave zamestnával talentovaných slovenských študentov, budúcich významných architektov. Medzi nimi boli známe mená ako Juraj Tvarožek, Emil Belluš, Martin Kusý starší či ďalších z generácie funkcionalistickej generácie.

„Také rozsiahle dielo, ako zanechal architekt Harminc, v dejinách slovenskej architektúry nemáme. Ani počtom, ani kvalitou stavieb. Tvoril úctyhodných 67 rokov. Jeho dielo je ukážkou udržateľnosti architektúry. Znamená to, že väčšina stavieb je aj dnes v dobrom stave a slúži pôvodnej funkcii. Majú vynikajúco navrhnuté dispozície, konštrukcie a materiály, remeselné spracovanie s dôrazom na architektonický detail," hovorí profesorka Pohaničová.

Zo stavieb architekta

Kostol na Legionárskej v Bratislave

Harminc navrhol cca sto kostolov – pre katolíkov, evanjelikov a srbskú ortodoxnú cirkev. Spomenieme návrh evanjelického kostola na Legionárskej ulici v Bratislave.

„Tento kostol je Harmincova prelomová stavba z hľadiska zmeny štýlu. Písal sa rok 1929, mal 60 rokov a relatívne ustálený štýl tvorby v duchu modernej oficiálnej monumentality. Málokto by bol v takomto veku schopný tvorivej radikálnej zmeny. Hoci bol odchovancom dedičstva historických slohov, prešiel dlhú cestu od moderny k funkcionalizmu, teda k jednoduchým a čistým líniám. Kostol má kamenný sokel, čo je odkaz alebo spomienka na historizmus. Na fotografiách interiéru je vidieť, že je krásne presvetlený. Autor dbal na to, aby vytvoril kostol, v ktorom je dobre vidieť a dobre počuť," vyzdvihla spoluautorka knihy #HARMINC.

Hotel Carlton v Bratislave

Harminc navrhol aj hotel Carlton. Nebola to stavba na zelenej lúke, ale prestavba viacerých starších objektov. Veľký hotelový komplex navrhol talentovaný architekt v duchu modernej oficiálnej monumentality. Osviežil ho prvkami historizmu. V čase vzniku bol to bol najmodernejší hotel v strednej Európe a dodnes má mestotvorný charakter.  

Szontághovo sanatórium v Novom Smokovci

Z rovnakého obdobia je Szontághovo sanatórium v Novom Smokovci, architektova životná zákazka. Táto pozoruhodná stavba v sebe spája prvky doznievajúceho historizmu a nastupujúcej moderny s množstvom konštrukčných inovácií a moderných prvkov klimatickej liečby tuberkulózy. Základom konštrukcie je železobetónový skelet a kaskádovito ustúpené terasy. Terasy slúžili pre pacientov na inhaláciu zdravého vzduchu. Personál na ne mohol vyviezť aj ležiacich pacientov na posteli. Bola to tretia najmodernejšia stavba svojho druhu v Európe.

Tatra banka na Námestí SNP v Bratislave

Harminc navrhol aj centrálu Tatra banky – tzv. Palác Tatra banky s pozoruhodným neoklasicistickým priečelím. Popri reprezentačnej prevádzke banky s ústrednou bankovou halou nezabudol na byty pre riaditeľa banky a jej zamestnancov, obchodné priestory, bufet, kino. Bolo tam hádam všetko, čo by polyfunkčná budova v meste mala mať. 

Foto ©: archív rodiny Harminc

Čo pre vás môžeme urobiť?

Dajte nám vedieť