Zásady ochrany súkromia

Návštevný poriadok internetových stránok ahrend.sk

Prečítajte si prosím tieto podmienky použitia na webových stránkach www.ahrend.sk. Používaním týchto stránok súhlasíte s dodržovaním týchto všeobecných podmienok.

 • Prevádzkovateľom internetových stránok ahrend.sk je spoločnosť Ahrend s.r.o. so sídlom: Cesta na Červený most 12, 811 05 Bratislava, Slovenská Republika
 • Prevádzkovateľ žiada všetkých návštevníkov internetových stránok ahrend.sk, aby sa poriadne zoznámili s týmto návštevným poriadkom, upravujúcim podmienky prístupu a prevádzkovania internetových stránok ahrend.sk, a tieto stránky využívali len potom, ak budú s týmto návštevným poriadkom súhlasiť.
 • Akékoľvek použitie internetových stránok ahrend.sk, alebo ich akejkoľvek časti inak než pre osobnú potrebu, najmä jej ďalšieho použitia formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či výrobou ďalších rozmnoženín je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru internetových stránok ahrend.sk. Použitie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Ahrend s.r.o., a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu internetových stránok ahrend.sk.
 • Na internetových stránkach ahrend.sk sú spoločnosťou Ahrend s.r.o. oprávnené využívané dáta ďalších osôb, ktoré sú ich autormi, majiteľmi, distribútormi alebo ich zdrojom. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ahrend s.r.o.
 • Všetok obsah internetových stránok ahrend.sk slúži iba pre informáciu. Obsah internetových stránok ahrend.sk bol získaný zo zdrojov, ktoré spoločnosť Ahrend s.r.o. považuje za spoľahlivé. Spoločnosť Ahrend s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu. Obsah internetových stránok ahrend.sk je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na internetových stránkach ahrend.sk musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na internetových stránkach ahrend.sk.
 • Spoločnosť Ahrend s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu internetových stránok ahrend.sk.
 • Každý návštevník používa internetové stránky ahrend.sk na vlastné riziko. Spoločnosť Ahrend s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním internetových stránok ahrend.sk a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti. Spoločnosť Ahrend s.r.o. nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie internetových stránok ahrend.sk a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu.
 • Ak sa návštevník pohybuje v časti internetových stránok techo.com, ktoré sú prístupné len po registrácii a zadaní používateľského mena a hesla, potom sú dáta poskytnuté návštevníkom použité pre personifikáciu takýchto stránok a čerpaných služieb. V prípade registrovaného prístupu má spoločnosť Ahrend s.r.o. právo používať údaje poskytnuté v tejto súvislosti návštevníkom pre marketingové účely v rámci spoločnosti Ahrend s.r.o. či pre iné účely, súvisiace s podnikaním spoločnosti Ahrend s.r.o.
 • Spoločnosť Ahrend s.r.o. je oprávnená sa spojiť s registrovanými návštevníkmi za účelom overenia aktuálnosti resp. správnosti nimi poskytnutých osobných údajov. Údaje, pri ktorých bude existovať opodstatnená pochybnosť o ich správnosti, budú blokované s tým, že ak ich nebude možné opraviť alebo overiť, popr. by takáto oprava alebo overenie bolo spojené s neúmernými nákladmi alebo komplikáciami, dôjde k ich likvidácii.
 • Ak nie je výslovne uvedené inak, je Návštevný poriadok platný a účinný dňom jeho prvotného uverejnenia na internetových stránkach ahrend.sk.
 • Spoločnosť Ahrend s.r.o. si vyhradzuje právo tento Návštevný poriadok kedykoľvek zmeniť. Tento Návštevný poriadok je platný a účinný od 1. 8. 2018

Vyhlásenie o súboroch cookies

Čo sú súbory Cookies?

Cookies sú malé súbory vo vašom zariadení, ktoré používate k navštevovaniu webových stránok. Tieto súbory sa pri vašej návšteve webovej stránky ukladajú a pri vašej ďalšej návšteve stránky sa opäť načítajú, preto vaša ďalšia návšteva rovnakej webovej stránky môže byť jednoduchšia, rýchlejšia a užitočnejšia. Niektoré súbory Cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok, používame ich predovšetkým kvôli analýze návštevnosti. Tá je pre nás dôležitá ako spätná väzba pre našu prácu. K analýze používame nástroj Google Analytics. Ukladanie súborov cookies ďalej slúži napríklad k sledovaniu správania sa návštevníkov webovej stránky, sledovaniu počtu návštevníkov na webovej stránke alebo k vytváraniu cielenej reklamy a zapamätaniu si nastavení reklám. Cookies môžu pochádzať od nás alebo od tretích strán, ktorých služby využívame.

Nastavenie súborov cookie v prehliadači

Väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky svojím predvoleným nastavením. Aj napriek tomu máte možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby sa súbory cookies pred uložením zobrazovali, alebo aby sa kategoricky nepovoľovali. Ak s ukladaním súborov cookies nesúhlasíte, môžete ich vo svojom prehliadači zmeniť alebo blokovať podľa nižšie uvedených odkazov:

Upozorňujeme, že zmena nastavení sa vždy vzťahuje len na daný prehliadač. Ak používate viacero prehliadačov, musíte v nich zmeniť nastavenia jednotlivo. Ďalej môžete súbory cookies z mediálnej pamäte kedykoľvek zmazať. Ďalšie informácie sú k dispozícii vo funkciách prehliadača alebo operačnom systéme.

Vezmite prosím na vedomie, že webová stránka je nastavená tak, aby fungovala s povolenými súbormi cookies, takže v prípade ich zákazu nemusia niektoré vlastnosti webovej stránky fungovať správne.

V súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne nutné pre prevádzku tejto webovej stránky (tzn. funkčné cookies). Pre ostatné typy cookies potrebujeme váš súhlas. V prípade súhlasu sa osobné údaje spracovávajú do času, ktorý je uvedený vo vyhlásení o súhlase alebo do odvolania. Cookies sa delia na funkčné (nevyhnutné), bez ktorých by webové stránky nemohli fungovať, a ostatné. Táto webová stránka používa rôzne typy súborov cookies.

Predvoľby pre súbory cookies môžete zmeniť

Ukladajú sa dva typy súborov cookies v závislosti na dĺžke času uloženia vo vašom prehliadacom zariadení:

 • Krátkodobé cookies – (session cookies) zostávajú vo vašom prehliadači do zatvorenia vášho prehliadača, následne sa vymažú; krátkodobými cookies sú napríklad technické cookies, ktoré zaistia uloženie jazykovej verzie stránky; a
 • Dlhodobé cookies – (persistent cookies) zostávajú uložené v prehliadači dlhý čas (podľa nastavenia vášho prehliadača a nastavenia cookies) alebo pokiaľ ich ručne neodstránite; v dlhodobých cookies môžu byť ukladané vaše predvoľby, ktoré zaistia jednoduchšie a relevantnejšie prehliadanie webovej stránky v budúcnosti. Medzi dlhodobé cookies sa radí napríklad Google Analytics.

Google Analytics

(persistent cookies) zostávajú uložené v prehliadači dlhý čas (podľa nastavenia vášho prehliadača a nastavenia cookies) alebo pokiaľ ich ručne neodstránite; v dlhodobých cookies môžu byť ukladané vaše predvoľby, ktoré zaistia jednoduchšie a relevantnejšie prehliadanie webovej stránky v budúcnosti. Medzi dlhodobé cookies sa radí napríklad Google Analytics.

Google Analytics – sledovanie stavu a výkonu účtu, zhrnutie návštevníkov, aktívnych užívateľov, prieskumník užívateľov, analýza návštevníkov, kvalita návštevníkov, pravdepodobnosť konverzie, porovnávacie správy, demografické údaje a záujmy, prehľad toku užívateľov, prehľady AdWords.

Informácie generované súborom cookie o používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) môžu byť posielané a ukladané na serveroch v Spojených štátoch amerických („USA“).

Spoločnosť Google tieto informácie použije pre účely vyhodnotenia používania webovej stránky a vytváranie správ o takom použití pre svojho prevádzkovateľa a pre poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťami na webovej stránke a pre používanie internetu všeobecne. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tiež tretím stranám, ak tak vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracovávajú tieto informácie pre spoločnosť Google. Používanie súborov cookies na webovej stránke môžete deaktivovať tak, ako je popísané vyššie, alebo zmenou príslušných nastavení v prehliadači. Avšak pokiaľ tak urobíte pre všetky typy cookies, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ak sa chcete odhlásiť zo sledovania službou Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte prosím:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podrobné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na adrese:

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

Prenos údajov do tretích krajín:

Ak nám udelíte súhlas, v súvislosti so službou Google Analytics alebo analytických alebo marketingových súborov cookies či cookies naviazaných na sociálne siete a ďalšie webové technológie, ktoré používa napríklad spoločnosť Meta Platforms, Inc. (predtým Facebook) („Meta“), vaše osobné údaje zašleme spoločnostiam sídliacich v Spojených štátoch amerických („USA“) na servery, ktoré sú tam tiež umiestnené. Osobné údaje sú ďalej zasielané spoločnostiam v USA v prípade funkčných a marketingových súborov cookies, ktoré používa spoločnosť Youtube (dcérska spoločnosť spoločnosti Google LLC), alebo funkčných a analytických súborov cookies, ktoré používa naša spoločnosť Ahrend. Vezmite, prosím, na vedomie, že z takéhoto prenosu môžu vyplývať riziká na spracovanie Vašich osobných údajov z dôvodu neexistencie rozhodnutia o zodpovedajúcej ochrane osobných údajov a vhodných záruk. Konkrétne prenos a spracovanie osobných údajov v USA môže byť predmetom sledovacích programov štátnych orgánov USA a Vaše osobné údaje môžu byť potom sprístupnené bezpečnostným službám a celoštátnym vyšetrovacím službám. Ďalej osoby s bydliskom mimo USA nemajú rovnaké možnosti ochrany pred sledovacími programami vykonávanými Národnou bezpečnostnou agentúrou alebo riaditeľom národnej bezpečnosti. Záverom potom v USA neexistuje jeden konkrétny úrad zodpovedný za dohľad nad ochranou osobných údajov. Jednotlivé federálne štáty USA majú rozdielne kontaktné miesta s ohľadom na právomoci v oblasti ochrany osobných údajov vrátane zvláštneho súdu, ktorý rozhoduje vo veciach dohľadu nad zahraničnou bezpečnosťou.

Údaje z cookies sú odovzdávané nasledujúcim subjektom Google LLC, Youtube, Meta Platforms, Inc. (predtým Facebook) a spoločnosti Leady.

Spracovanie osobných údajov:

Môžeme spracovávať dáta o tom, ako webovú stránku používate prostredníctvom svojho počítača, telefónu alebo iného zariadenia, pomocou ktorého na webovú stránku pristupujete. Spracovávať môžeme napríklad:

 • Dáta o zariadení: model hardwaru, jedinečné identifikátory zariadenia, MAC adresu, IP adresu, verziu operačného systému a nastavenia zariadenia
 • Protokol: čas a trvanie používania webové stránky, vyhľadávacie údaje a všetky informácie uložené v súboroch cookies, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač alebo účet
 • Údaje o polohe: údaje o vašej polohe získané pomocou rôznych technológií určovania polohy, ako je napr. GPS, prístupové body k Wi-Fi alebo iné snímače, ktoré môžu poskytovať dáta zariadení v okolí

 • Iné dáta: údaje o vašom používaní webovej stránky, ktoré môžeme spracovávať, ak s cieľom spolupracovať s nami navštívite alebo použijete webové stránky alebo aplikácie tretích strán a údaje o tom, ako sa zúčastňujete na obsahu webovej stránky

IP adresa je jedinečné číslo priradené počítaču alebo inému zariadeniu komunikujúcemu prostredníctvom internetového protokolu. Pri každom prenose dát musíte poznať IP adresu odosielateľa a príjemcu.

Analytické skripty sú malé kúsky počítačového kódu, ktoré je možné použiť na sledovanie užívateľov a ich správanie na webových stránkach. Môže ísť o základné sledovanie toho, či užívateľ navštívil web, alebo pokročilé sledovanie, ako je pridanie produktov do košíka, výber produktu, odoslanie formulára atď. Analytické skripty môžu poskytnúť získané dáta tretej strane – poskytovateľovi počítačového skriptu.

Získané osobné údaje o vás alebo o vašej aktivite môžeme kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov v prípadoch povolených zákonom.

Typy súborov cookies, ktoré používame na našich webových stránkach

Funkčné (nevyhnutné)

Ide o typ súborov cookies, bez ktorých by vám webová stránka nefungovala správne. Tieto nevyhnutné cookies umožňujú základné funkcie ako je napríklad navigácia stránky a zároveň vám zaisťujú bezpečné a jednoduché používanie a fungovanie webovej stránky. Z tohto dôvodu ide o povinné cookies a ich výber nie je možné zrušiť. Niektoré z týchto súborov cookies patria tretím stranám a sú využívané spoločnosťami Youtube a Leady, ktoré poskytujú našej spoločnosti svoje služby.

Analytické

Analytické súbory cookies umožňujú porozumieť tomu, ako využívate webovú stránku. Vďaka analytickým cookies sa zaznamenáva vaša poloha, spôsob prezerania stránok, vzorce a preferencie pri prezeraní webovej stránky, čas strávený na webovej stránke a ďalšie údaje, ktoré následne dávajú možnosť vylepšovať webovú stránku. Tieto súbory cookies pomáhajú prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií zaistiť bezproblémové fungovanie a prispôsobenie obsahu webovej stránky podľa vašich požiadaviek. Pre zhromažďovanie tohto typu cookies je nevyhnutný váš aktívny súhlas.

Marketingové

Marketingové cookies sú používané na sledovanie vašej aktivity na našich webových stránkach. Účelom je zobraziť obsah a reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé priamo pre vás, čo je zároveň hodnotnejšie aj pre vydavateľa a inzerentov tretích strán. Výsledkom je tak lepšie cielenie reklám, ktoré pre vás bude personalizované a pomôžu nám pri meraní efektivity reklamných kampaní. Na našich webových stránkach sú používané krátkodobé i dlhodobé marketingové cookies. Niektoré z týchto súborov cookies patria tretím stranám a sú využívané spoločnosťami Youtube a Google LLC, ktoré poskytujú našej spoločnosti svoje služby. Pre zhromažďovanie tohto typu cookies je tiež nevyhnutný váš aktívny súhlas.

Preferenčné

Preferenčné cookie umožňujú, aby si webová stránka zapamätala vaše preferencie a mohla sa vám prispôsobiť. Ide o informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Radí sa sem napríklad vami preferovaný jazyk nebo región, kde sa nachádzate. Vďaka tomuto typu cookies sa zaistí pohodlné používanie webovej stránky. Pre zhromažďovanie tohto typu cookies je opäť nevyhnutný váš aktívny súhlas.

Nevyhnutnosť/dobrovoľnosť spracovania osobných údajov

Niektoré osobné údaje môžeme spracovávať na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany. To sa týka najmä súborov cookies spracovávaných za účelom

 • zaistenia funkčnosti webovej stránky,
 • ukladania užívateľských preferencií na doméne počas relácie,
 • monitoring website traffic.

Pre iné účely spracovávame vaše osobné údaje iba na základe vášho súhlasu. Poskytovanie osobných údajov pre takéto spracovanie je dobrovoľné, takže takéto údaje poskytovať nemusíte. Ak ste nám svoj súhlas neposkytli, nebudeme z tohto dôvodu vaše osobné údaje spracovávať.

Ďalšie informácie

Môže byť vo verejnom záujme archivovať osobné údaje a tie môžu byť použité pre účely výskumu v oblasti vedy, histórie alebo štatistiky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom externých webových stránok, na ktoré webová stránka odkazuje hypertextovými odkazmi. Nie sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov na externých webových stránkach. Tieto hypertextové odkazy sa poskytujú ako služba užívateľom a sú prístupné na vlastné riziko.

Aby sme zaistili maximálnu ochranu pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, prijali sme príslušné organizačné a technické opatrenia vrátane fyzických, elektronických a správnych postupov vedúcich k ochrane a zabezpečeniu informácií zhromaždených prostredníctvom tejto stránky. Vaše citlivé dáta alebo osobné údaje, ktoré ste zadali na našu webovú stránku, sú šifrované a chránené certifikátom SSL . Bez ohľadu na vyššie uvedené nemôžeme zaručiť, že vaše osobné údaje sú v bezpečí, ak sú posielané vami alebo ak so svojimi osobnými údajmi nezaobchádzate bezpečne.

Na stiahnutie

Čo pre vás môžeme urobiť?

Dajte nám vedieť