Ako prepojiť výrobu a kancelárie

Tomra je nórska spoločnosť vyrábajúca obrovské mechanické „popolušky“ – triediace stroje pre potravinársky, ťažobný či recyklačný priemysel. Kvôli rozšíreniu výroby sa sťahovali do novej výrobnej haly v Senci a my sme im pomohli zariadiť kancelársku časť tejto budovy. 

Prepojenie zdanlivo nespojiteľných priestorov

Hlavnou myšlienkou celého projektu bolo prepojenie výrobnej haly s kancelárskou časťou. Architekt Andrej Alexy ju začal aplikovať už pri vchode do budovy, kde vás priestorom prevádzajú farebné „vodiace čiary“. Tento efekt sa vinie celou budovou a opticky spája priestory. Navyše však fungujú ako označenie, ktoré pomáha pri orientácii v budove. 

V kancelárskej časti sa farebnosť prenáša do celého priestoru. Štyri veľkorozmerné kancelárie sú „rozdelené“ rôznou farebnosťou stien, sedenia a kobercov. Softseating, ktorý sme na hranici jednotlivých častí kancelárií rozmiestnili, pomáha rozbiť otvorený priestor. A funguje tiež ako akustická bariéra, ktorá pohlcuje hluk.

Produkt ako centrálny prvok interiéru

Každá kancelárska časť má tiež prislúchajúce zasadačky: či už na stretnutia s klientmi, alebo niekoľko menších na interné porady. Zaujímavým nápadom architekta sú produktové steny, ktoré pripomínajú finálny produkt aj v administratívnej časti. Tieto sklenené steny sú až po strop naplnené rôznymi produktmi, ktoré triediace stroje od Tomry spracúvajú: od rôznofarebných plastových granulátov zosobňujúcich recykláciu cez kávu, tabakové listy a mandle reprezentujúce potravinárstvo až po rôzne druhy hornín – ťažobný priemysel.

Ďalším priestorom, kde sa spolu stretne celá firma, je nová kantína. Využíva sa nielen na obedy a ich prípravu, ale tiež na väčšie firemné mítingy, školenia a stretnutia. Vďaka nášmu flexibilnému riešeniu stolov a sedenia sa dá celá plocha v priebehu minút prebudovať a jednoducho prispôsobiť aktuálnym potrebám. 

Dlhodobá spolupráca je kľúčom k spokojnosti

Naša spolupráca pokračuje aj dnes. Firme pomáhame napĺňať meniace sa potreby a prispôsobiť sa zmenám v spoločnosti. 

Čo pre vás môžeme urobiť?

Dajte nám vedieť