Životné prostredie

Záleží nám na prostredí, v ktorom podnikáme a snažíme sa dlhodobo prispievať k jeho zlepšovaniu. Boli sme jednou z prvých spoločností na českom trhu, ktorá nechala testovať všetky produkty podľa európskych a svetových ekologických noriem. Systematicky mapujeme dopady našej činnosti. Výroba, výber dodávateľov, logistika, nakladanie s odpadom, správanie sa zamestnancov – na všetkých úrovniach sa snažíme o neustále zlepšovanie, aby sme boli pripravení na nové výzvy, ktoré so sebou prinesie budúci vývoj v tejto oblasti.

Myslíme na našu spoločnú budúcnosť.

Naša výrobná technológia a výrobky spĺňajú tie najprísnejšie kritéria na ochranu životného prostredia. Sme členom klubu ekologicky zmýšľajúcich firiem FISP (Furniture Industry Sustainability Programme), ktorý sa zameriava na zlepšovanie vzťahu k životnému prostrediu a spoločenskú zodpovednosť firiem. Sme hrdí na to, že sme sa stali prvým držiteľom certifikátu FISP s výrobnou základňou mimo územia Veľkej Británie.

Design

Navrhujeme naše výrobky tak, aby mali minimálny dopad na životné prostredie. Znižujeme objem použitého materiálu. Používame materiály, ktoré je možné recyklovať. Zabezpečujeme, aby naše výrobky bolo možné ľahko rozobrať na samostatné recyklovateľné komponenty.

Výroba

Emisné hodnoty výroby sú výrazne pod limitom prísnych medzinárodných noriem. Vylúčili sme škodlivé materiály z výrobného procesu. Investujeme do najnovších technológií a strojného zariadenia. Veškeré toky odpadov analyzujeme a regulujeme.

Obaly

Snažíme sa, aby sme každý rok znížili spotrebu obalového materiálu o 10%. Sme radi, že sa nám náš cieľ darí dosahovať aj v obdobiach, keď dochádza k navýšeniu výrobnej kapacity. 

Energie

Od úsporných žiaroviek až po energeticky úspornejšie stroje a opätovné využitie tepelnej energie vo výrobe. Všade, kde je to možné, sa snažíme o zníženie spotreby energie. Využívame dostupné alternatívne zdroje elektriny – v areáli výrobného závodu sme pre našu potrebu nainštalovali solárnu elektráreň.

Doprava

K preprave nákladu používame autá vyhovujúce norme EURO 4 alebo 5. Volíme spôsoby prepravy, ktoré čo najefektívnejšie využívajú nosnosť. Volíme trasy s najmenšou spotrebou paliva, využívame miestne skladovacie centrá, aby sme vždy dosiahli čo najmenšiu spotrebu paliva na každý výrobok.

Spotreba

Aktívne znižujeme množstvo papiera, ktoré používame. Tlačíme obojstranne, píšeme na potlačený papier, hromadíme použitý papier a dôsledne recyklujeme. Recyklujeme samozrejme aj plasty, nepoužívame jednorazové nádoby, vyhýbame sa balenej vode.

Drevo je naše zlato

Aj keď sme za posledných pár rokov vyrástli na jednu z najväčších európskych firiem v obore, stále sa držíme niektorých pôvodných zásad. Vždy sme rešpektovali drevo ako základnú nábytkársku surovinu. Podporujeme udržateľné lesné hospodárstvo, nikdy sme pri výrobe nepoužili tvrdé tropické drevo a zásadne nesúhlasíme s využívaním vzácnych zdrojov.

Sme zapojení do systému certifikácie C-o-C, ktorý zaručuje, že pôvodný materiál v spotrebiteľskom reťazci od vyťaženia dreva v lese až po jeho spracovanie na konečný výrobok je priebežne sledovaný a kontrolovaný. Spĺňame tiež prísne podmienky, stanovené Radou PEFC (Pan European Forest Certification Council). Drevný materiál nakupujeme výhradne od dodávateľov, ktorí môžu zaručiť, že drevo pochádza z neproblematických zdrojov s jasným pôvodom. Certifikát zaručuje, že veškerý náš drevný materiál pochádza z lesov, obhospodarovaných len trvale udržateľným spôsobom.

Na stiahnutie

Integrovaný systém riadenia

Certifikáty

TD CFCS 2002 (PEFC ST 2002)

FSC® Chain-of-Custody (licence number FSC-C016719)

Furniture Industry Sustainability Programme

Čo pre vás môžeme urobiť?

Dajte nám vedieť