Hybrid Working Community

Evolúcia pracovného prostredia

Pracovné prostredie nás všetkých sa premieňa svetelnou rýchlosťou. Mnohé firmy riešia pálčivé otázky ako "čo pre nás znamená vyššia miera práce z domu" či "ako vyzerá kancelárske prostredie budúcnosti". Tieto témy považujeme samozrejme aj u nás v AHREND za kľúčové. Podľa predpokladov už nebudeme v blízkej budúcnosti tráviť väčšinu času v jednej ústrednej lokalite. Pracujeme preto s myšlienkou, že sa pracovné prostredie premení na tzv. Hybrid Working Community, v ktorej si sami zamestnanci priamo ovplyvňujú organizáciu a spôsob práce. Čo to znamená pre Vašu spoločnosť?

Aktuálna situácia

Už nejakú dobu platí, že si zamestnanci do určitej miery sami organizujú vlastné pracovné prostredie. Podľa potreby si pre prácu vyberajú oázu pokoja a ticha či naopak priestor pre rušnú spoluprácu a brainstorming. Okrem toho však vnímame niekoľko dôležitých premien súčasného pracovného prostredia:

  • Ľudia oveľa častejšie pracujú z domova. Ich domácnosti sa tak stali úplne neoddeliteľnou súčasťou pracovného prostredia.
  • Kancelárie zohrajú v budúcnosti oveľa väčšiu úlohu ako hlavné miesto pre stretávanie. Budú tak fungovať ako miesto stimulujúce vzájomné prepojenie medzi kolegami a spolupatričnosť s firmou.
  • Okolo centrálneho miesta pre stretávanie potom vznikne skupinka externých pracovných lokalít, medzi ktoré radíme napr. Dobre vybavená pracovné centrá či iné mimofiremné lokality (kaviarne či prostriedky hromadnej dopravy).
91% zamestnancov potvrdzuje, že kancelárie hrajú zásadnú úlohu v pocite spolupatričnosti s kolegami.

Nová éra pracovného prostredia

Podľa našej vízie by pracovné prostredie budúcnosti malo zamestnancom umožniť voľne sa presúvať medzi rôznymi lokalitami. V rámci jedného dňa tak pracujú tam, kde sa im to najviac hodí a kde odvedú najlepší výkon na konkrétnej úlohe. To pre nás v skratke znamená Hybrid Working Community - každý zamestnanec má na výber dostatok priestorov, v ktorých si prispôsobia momentálnej pracovné prostredie podľa svojho gusta.

Zobraziť všetky priestory

Činorodé pracovné prostredia sú kľúčové

Všade tam, kde ľudia pracujú v Hybrid Working Community, je kľúčové činorodé a inšpiratívne pracovné prostredie. To vytvára pocit spolupatričnosti, podporuje duševnú pohodu zamestnancov, zvyšuje produktivitu a napomáha rozmanitosti. To sú štyri základné stavebné kamene úspechu firmy a zároveň štyri najdôležitejšie prvky tvoriace každý interiér či modernizáciu, za ktorou stojí Ahrend.

"Hybrid Working Community poskytuje zamestnancom všetok priestor, ktorý potrebujú, aby mohli podávať čo najlepší výkon."

Čo to znamená pre vašu spoločnosť?

Každá firma si premenu svojho pracovného prostredia predstavuje inak. Záleží to na základných hodnotách podniku, pracovných procesoch aj podstate samotného podnikania. Na týchto stránkach predstavujeme všeobecný pohľad na pracovné prostredie budúcnosti. To, ako bude vyzerať Vaša Hybrid Working Community, však závisí na riešeniach, ktoré staviame na mieru každému klientovi. Preto ponúkame individuálne konzultácie, počas ktorých sa radi o vašich konkrétnych potrebách porozprávame a spoločne nájdeme ideálne riešenie pre vašu firmu.

Spojte sa s nami

Chcete sa o Hybrid Working Community dozvedieť viac?

Čo pre vás môžeme urobiť?

Dajte nám vedieť